Mastery Courses: Guides, Realms and Dimensions November 2021

$290.00

The Mastery Courses are interactive, co-creative courses held in smaller groups on Zoom or in-person. The Mastery Courses comes in three different themes: Light Codes in Focus, Planetary Lightworker and Guides, Realms and Dimensions.
Detailed info Guides, Realms and Dimensions: Weekend Course in-person, Stockholm November 20th-21st, 10am-ca 2.30pm. Course held in Swedish.

This interactive course focuses on our connection with different realms and the Light Beings that are ready to co-create with us. Examples of what or whom we may work with; Angelic Realms and Ascended Masters, Elemental Beings, Star Families. Lemurian and Atlantean energies. The Cosmic Mother. We will explore ways of connecting- channeling or not channeling. The use of crystals will be a natural part of all three course themes.

Swedish instructions for the course in-person: Alla deltagare har möjlighet att utforska och dela sina egna kall och vägledning inom ämnet. Ca 11 timmar uppdelat på en helgkurs lördag-söndag samt uppföljning på Zoom med gruppen vid ett senare tillfälle. Du kommer att ha tillgång till privat gruppforum för respektive kursgrupp på Bright Auroras och delat innehåll på plattformen.

Note to Swedish customers. If you wish to purchase the course with payment method Swish please choose Swedish Krona as your currency in order for the transaction to proceed.

In stock

Description

Detailed info Guides, Realms and Dimensions: Weekend Course in-person, Stockholm November 20th-21st, 10am-ca 2.30pm. Course held in Swedish.

This interactive course focuses on our connection with different realms and the Light Beings that are ready to co-create with us. Examples of what or whom we may work with; Angelic Realms and Ascended Masters, Elemental Beings, Star Families. Lemurian and Atlantean energies. The Cosmic Mother. We will explore ways of connecting- channeling or not channeling. The use of crystals will be a natural part of all three course themes.

Swedish instructions for the course in-person: Alla deltagare har möjlighet att utforska och dela sina egna kall och vägledning inom ämnet. Ca 11 timmar uppdelat på en helgkurs lördag-söndag samt uppföljning på Zoom med gruppen vid ett senare tillfälle. Du kommer att ha tillgång till privat gruppforum för respektive kursgrupp på Bright Auroras och delat innehåll på plattformen. Det är möjligt att gå kurstemat flera gånger om du vill, då varje tillfälle blir en ny version.

Förberedelser innan kursen startar: Daglig centrering och linjering, rensning av energifält och intoning till Guide Team / Higher Self / Mother Earth / Source eller motsvarande i 7 dagar före start. Under tiden kursen pågår ombeds du hålla egna anteckningar mellan mötena, särskilt viktigt om du är intresserad av Master Diploma Program. Och självklart att vara en positiv gruppmedlem och en stödjande kursvän.

top
All rights reserved. Template design by Bella Design